fredag, mai 27, 2005

Nytt om nytt

Debatten går friskt her på Tåkesinn, samt en rekke andre blogger, om krisen hos de store løssalgsavisene. Samtidig skjer det mye nytt i Dagbladet. En gigant i krise har gitt 89 medarbeidere fyken, og forsøker seg på en ny profil. Hva det innholdsmessige resultatet blir, gjenstår å se.

En undersøkelse gjennomført av InFact viser at 66 prosent av den norske befolkningen mener avisene har blitt mer "kommersielle" de siste tiåret - 57 prosent mener dette svekker journalismen. Disse tallene bekrefter at tåkepratet mitt for en gangs skyld er "i takt med folket" (dette gjør meg vel ikke til populist? Please?). Samtidig skulle jeg likt å se en lignende undersøkelse gjennomført blant journalister og redaktører. Kanskje det trenges flere utskiftninger på portvaktnivå?

Den samme undersøkelsen viser også at bare 17 prosent er positive til at avisene stilles overfor et avkastningskrav fra sine eiere. 66 prosent er positive til pressestøtten - og tallene tyder på at folk ønsker en mer aktiv mediepolitikk fra parlamentarisk nivå. En konklusjon kan altså være at kapitalen har spilt fallitt i det norske mediespillet. Profitt er ikke en målestokk for kvalitet, og en blind tro på markedskreftene er ikke nok til å produsere gode nok aviser. (Dagbladet gikk med solid overskudd i fjor, men blåste de pengene bort på utbytte til sine korpulente aksjonærer).

Helge Øgrim, redaksjonssjef i sjokk-krise-avisen Dagbladet bidrar til debatten med følgende kommentar: "Men det virker interessant at medienes kritikere er så fjerne fra innsikt i marked. Ikke noe moralsk galt idet. Men: Markedet er et vibrende community der "kunden" på en måte alltid har rett. Vi "stemmer" ved å velge og er ikke mindre verdige i markedet enn ved urnen."

Øgrim tar feil. Mediekritikerne har god innsikt i hvordan markedet fungerer. Vi ser nemlig det Øgrim (med "blodrød" fortid, kongeblå nåtid) ikke ser - at markedet ikke er ufeilbarlig, og at det finnes alternativer til blind profittorientering.

1 kommentar:

Anonym sa...

Dagsavisens Mode Steinkjer hadde i dag en morsom kommentar til Dagbladets nedskjæringer her

Han skriver bl.a. ""Mens Dagbladets ledelse og støttespillere har levd i troen på avisens posisjon som selve Kulturavisen i Norge, har de i realiteten brukt de siste tiårene til å spisse opplagstall, markedstaktikk og profittjag. Kommentatorer og journalister har gjort en helhjertet innsats for å leve opp til avisens seriøse rykte, men har i større og større grad blitt skviset mellom Idol og en kjendisprofilert samfunnsdekning, som sank til et foreløpig bunnivå under Aps siste landsmøte da avisen dekket Jens Stoltenbergs dametekke uten å nærme seg de politiske kjernespørsmålene."

Og videre: "Samtidig viser meningsmålinger at folk er lei kjendisstoff i avisene, at de ønsker mer kultur, mer utenriksstoff og mer debatt. Tre stolper i en moderne avis, eller sett fra en annen synsvinkel, tre felt der BCG anbefaler de største redaksjonelle kuttene under den varslede nedbemanningen i Dagbladet."