tirsdag, mai 10, 2005

Denne debatten virker ikke. Kan jeg få en ny?

Det er stortingsvalg i år. Så å si alle norges stemmeberettigede leser aviser og ser fjernsyn hver dag. Dette er vår offentlighet, der skal vi få informasjon om, og mulighet til å debattere det som berører demokratiet Norge. Problemet er at medienes politiske funksjon er i ustand. Den er i stykker, havarert, i vranglås, kaputt.

Hva kan vi gjøre?

Tåkesinns første forslag er: BLOGG til folket! Blogging er åpent, demokratisk og kan gå i dybden uten å bekymre seg for salgstall og seer-ratinger. Blogg-floraen er selvsagt av varierende kvalitet, akkurat som avisutvalget – men de gode bloggene finnes. Problemet er at de leses av relativt få, kanskje bare 100 per blogg per dag, om vi er heldige.

Tåkesinns andre forslag er dermed: vi møtes på Torget (i den byen/bygda der du bor) og går i samlet flokk til avisredaksjonen. Der slenger vi blekka på bordet og utøver forbrukermakta vår: ”Denne debatten virker ikke. Kan jeg få en ny?”

Stortingets egen makt- og demokratiutredning har konkludert med at Norges representative demokrati fungerer heller dårlig. Valgdeltakelsen er lav og stadig synkende. Regjeringspolitikk dreier seg om hestehandel bak lukkede dører – Stortinget minner mer om et privateid konsern enn en demokratisk institusjon. Mye av problemet ligger i at politikk har tapt for underholdning og trynefaktor i mediene våre. Det er vanskelig å engasjere seg i en politikk som oppleves som overflatisk og intetsigende.

Det er valg-år i år. Jeg lurer også på om det er lemen-år. Noen ganger er det vanskelig å skille de fenomenene fra hverandre. Lemen og politikere har det med enten å sprekke av sinne, eller lede alle som følger dem utenfor stupet.

Les mer hos Fredrik.

3 kommentarer:

Thomas sa...

"Det er vanskelig å engasjere seg i en politikk som oppleves som overflatisk og intetsigende", hevder Palode, og jeg kan vel ikke annet enn å gi han rett her også. Problemet er imidlertid at mens alle som opplever det sånn driver med annet, driver de som ikke opplever det sånn med "politikk", som får konsekvenser uten anførselstegn. Og at det er uklart hvorfor den blir slik.

Spørsmålet blir altså om ansvaret ligger hos mediene, hos de som burde vite bedre, eller simpelthen i kulturen som sådan. For nærmere nyansering av kultur henviser jeg til databaser eller hyllemeter med litteratur på området, som konkluderer med at det er et sammensatt fenomen. Multideterminert og mangfoldig korrelert. Nyansert. Et utrykk for inntrykk, et inntrykk av utrykk. Uklart altså.

palodegard sa...

Som Thomas påpeker: det eneste som er klart er at alt er uklart. Medievitenskap kan føre til galskap.

Antonio Hicks sa...

i was just browsing through the blog world searching for the keyword posters and it brought me to your site. You have a great site however it is not exactly what i was looking for. Good luck on your site. sincerely, antonio.