onsdag, juni 01, 2005

Valgkamp i bloggosfæren?

VG har planer om å la partilederne blogge på avisens nettsider frem mot valgkampen. Forberedelsene er helt i startgropa, og VG vil foreløpig ikke kommentere de mulige nettdagbøkene. Her er mine umiddelbare tåketanker.

Tåkeprat stiller seg positiv til valgkampsbloggene. Debatten forut for de siste stortings- og kommunevalgene (ingen følger vel med på fylkestingsvalg?) har vært amputert og snever. Vi trenger en mer åpen meningsbrytning som alle kan delta i - og weblogging er etter min mening det mest egnede mediet vi har.

En annen fordel er at debatten er skriftlig fremfor muntlig. Slik slipper vi høyrøstede politikere som snakker i munnen på hverandre - og trynefaktoren får langt mindre å si.

Hvem skal sette dagsorden? Politikere fanges altfor lett i de "populære" debattene - innvandring, skatt, alkohol. Vi trenger kanskje en styring av ordskiftet i en slik bloggedebatt? Et tema per uke eksempelvis? Videre må nok kommentarene modereres - holdes fri for personangrep og altfor vide digresjoner. En annen ting å vurdere er å kun åpne kommentar-/spørsmålsmuligheter for registrerte brukere.

Jeg tror jeg hadde blitt mye klokere av å følge en valgkamp via blogg, enn gjennom fjernsyn og aviser. Det er lettere å gjenkjenne bortforklaringer og unnvikelsesmanøvre i skriftlig form. I slike blogger får også politikerne full kontroll over hvordan de selv formulerer seg. Vi slipper journalistenes vinklinger og klipp-og-lim sitater.

Om dette bør skje i regi av en bestemt avis, altså VG, er jeg mer usikker på. Ideelt sett hadde det nok vært et bedre utgangspunkt om partiene forsøkte å administrere dette selv. Vi får vente og se...

1 kommentar:

Anonym sa...

Når det ikke skal ha noe å si hvilket parti man stemmer på (SV er fx nå for det nye angrepskåte NATO) syns jeg det er best om politikerne holder seg på TV, slik at godtfolk slipper å se dem.

Partiledere på blogg ville virkelig vært en pervertering av bloggosfæren og av det gode mediet bloggen nå engang er.

De har jo fått et eget lokale, Stortinget, kan de ikke holde seg der?