onsdag, juni 14, 2006

Farvel til våpnene

Om ti dager starter FNs conference on small arms. Delegater fra hele verden samles i New York, og temaet er altså håndvåpnene - verdens mest unyttige verktøy. Det frie markedets usynlige hånd er ingen trøst når den retter en .22 mot panna di med en finger på avtrekkeren. Håndvåpen er milliardindustri. Laissez Faire will put a bullet in your head.

Konferansens mål er å utarbeide en internasjonal Arms Trade Treaty, som kan legge bånd på den skitne våpenindustrien. I den forbindelsen har Amnesty, Iansa og Oxfam startet en kampanje kalt Control Arms. På kampanjens hjemmeside kjører de en kampanje der de forsøker å samle en million ansikter - en underskriftskampanje for å kreve en verdensomspennende avtale om begrensinger på våpenhandelen.

Legg ditt ansikt til en million andre, og send oppfordringen videre. Så lenge det ikke er hvile finnes det håp.